Menu
Winkelwagen

Retourneren

Wanneer u producten op internet besteld heeft u altijd recht op een bedenktijd (de zogenaamde afkoelperiode) van 14 dagen. De periode gaat in op de dag na ontvangst van uw bestelling.

 
Binnen deze periode kunt u zonder opgaaf van reden uw bestelling of een deel hiervan altijd herroepen (annuleren). Na ontvangst van uw herroeping (annulering) heeft u 14 dagen om het product aan Nostalux retour te sturen. Na ontvangst van uw retourzending, streeft Nostalux er naar het bedrag binnen 3 tot 9 werkdagen terug te storten op uw rekening. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 
Hoe kan ik een product retourneren?
Wanneer u onverhoopt om welke reden dan ook niet tevreden bent met het product kunt u deze retourneren binnen de afkoel periode. Hier vindt u het retourformulier om uw retourzending aan te melden. Of via de volgende link:

 

RETOURFORMULIER

 
U bent ook van harte welkom in onze winkel voor het retourneren van product(en).

 
Herroeping / Retourneren zonder digitaal formulier
U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping of het hier downloaden: Modelformulier voor herroeping. Houdt u er echter rekening mee dat dit een langere verwerkingstijd met zich meebrengt dan het bovenstaande digitale formulier.
 
Kan ik een uitgepakt product nog retourneren?
Ja, dit is geen enkel probleem mits verpakt in de - indien redelijkerwijs mogelijk - originele productverpakking en verzonden in de originele of anderszins stevige verzendverpakking om beschadigingen tijdens het transport te voorkomen.
 
Zijn er bepaalde producten die niet geretourneerd kunnen worden?
Ja, als u bij het bestellen van een product kiest voor een kleur met meerprijs, dan wordt deze speciaal voor u gepoedercoat in de gekozen kleur. Voor deze producten is uiteraard de volledige garantie van toepassing, maar zoals vermeld bij deze kleurkeuze tijdens het bestelproces kunt u dit product niet retourneren met als reden dat het speciaal voor u in een bepaalde kleur gepoedercoat is.

Verder kunnen over het algemeen speciale onderdelen zoals glas, messing stangen en losse sensoren niet geretourneerd worden. Dit staat altijd vermeld in de tekst van het product. 
 
Toelichting (Thuiswinkel.Org)
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 
Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.
 
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
 
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 
Antwoord niet gevonden?
Neemt u dan contact met ons op, dit kan telefonisch op 0228 56 66 97 per mail op info@nostalux.nl of gebruik het contactformulier


8.9