Menu
Winkelwagen

Product oplossingen & Retourneren

Iets niet geheel naar wens ? Wilt u een product ruilen, aanmelden voor garantie of retourneren dan kunt u gebruik maken van dit formulier. U kunt na het invullen van de algemene gegevens en het/de product(en) kiezen voor 2 opties:
 
Optie 1:
Heeft u een product ontvangen en is er breuk, schade of iets van andere materiele aard waar u graag een oplossing voor ziet? Kiest u dan optie 1. Geeft u kort het probleem aan en hoe U wenst dat wij dit voor u oplossen. Indien u het probleem goed in beeld kan brengen met een foto kunt u tot 3 fotos toevoegen.
 
Optie 2:
Als u een product wilt retourneren voor terugbetaling kiest u voor optie 2. U ontvangt daarna per email de retour instructies en in PDF een retour blad en etiket voor op de doos. Het is niet nodig uw rekening gegevens voor terugbetaling aan ons door te geven. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen (meestal binnen 3 werkdagen) na herroeping crediteren wij het aankoopbedrag via de betaalwijze welke u heeft gekozen bij het bestellen bijvoorbeeld Ideal, PayPal of creditcard. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Algemene gegevens
Product(en) voor deze aanvraag

De informatie zoals bestel nummer, product naam en model vindt u allemaal op de bijgeleverde factuur. Wilt u meer dan een product toevoegen? Klik dan op de + PRODUCT knop voor een nieuwe product invoer. Bent u niet meer in het bezig van de factuur? Dan kunt u deze opvragen via email of telefonisch op +31 (0)228 56 66 97.

Welke afhandeling wenst u?
Captcha
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ons retouradres

Nostalux B.V.
Afdeling retouren
Korenmarkt 8
1681 PB Zwaagdijk-Oost
Nederland

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
8.9